Login

Velkommen som nye foreldre i Midtbyen barnehage

Samarbeid mellom foreldrene og personalet er en viktig og selvfølgelig del av barnehagens arbeid. Det er dere foreldrene som kjenner barnet best. Det er viktig at både foreldrene og personalet er aktive og ansvarlige deltakere i barnets utvikling og læring i barnehagen. Alle barn er forskjellige med ulike behov og forutsetninger. Vi i barnehagen vil bygge på det positive hos hvert enkelt barn og gi barnet gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med dere foreldre.

Forholdet mellom barnet og den voksne må være basert på tillit. Vi vil vise barna respekt gjennom å se den enkelte, lytte, lese deres signaler og forstå deres uttrykk i kroppsholdning og språk.

Barn som blir møtt med respekt, lærer å respektere seg selv. Barn som respekterer seg selv, vil kunne respektere andre.

Vi som arbeider i barnehagen vil:

Av dere foreldrene ønsker vi:

Her følger informasjon om barnehagen:

Praktisk opplysninger

Hverdagsaktiviteter

Dagsrytme

Mål for barnehagen

Historikk, eierforhold og styringsorgan

Retningslinjer for fødselsdagsfeiring

Klagerutiner

Bestemmelser om foreldrebetaling

Her følger skjema som dere må fylle ut og levere i barnehagen:

Opplysninger om barn i barnehage

Erklæring om helsetilstand

Avtaleskjema hjem-barnehage

 

 

 

 

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS