Login

6ÅRSPLAN

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplanen.

Årsplanen skal:

I TA deler vi årsplanen i to deler:

En generell del som bygger på strategiplan for TA og som gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene. Les mer

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold. Denne konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnhageår. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Planen godkjennes av barnhagens samarbeidsutvalg. Årsplan Midtbyen 2017-18

Tidligere årsplaner

Årsplan 2016 - 17

Årsplan 2015 - 16

Årsplan 2014 - 15

Årsplan 2013 - 14

Årsplan 2012 - 13

Årsplan 2011 - 12

Årsplan 2009-10

Årsplan 2008-09

Langtidsplan 2007-10

FERIE OG PLANLEGGINGDAGER

Barnehagen har stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Barnehagen har stengt 5 planleggingsdager:

Høst 2016: 12.august, 13. og 14.oktober

Vår 2017: 27.januar og 16.juni

3 uker feriestengt i 2017:
Uke 28, 29 og 30
 
 

 
 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS