Login

 

OM BARNEHAGEN

Vi er nærmeste nabo til Nedre Elvehavn og føler slektskap både til dette tradisjonsrike , gamle industriområdet og dagens raskt voksende forretningsstrøk. Vi holder til i en praktfull , gammel bygning som ble bygd som barnehage i 1893. Total rehabilitering har gjort barnehagen til en funksjonell arbeidsplass også etter dagens standard – for barn og voksne.

Foto Einar Elton

På Lademoen barnehage er det høyt under taket i dobbel forstand. Vi gjør hva vi kan for at barn og voksne skal bli møtt på en imøtekommende og hyggelig måte , og for å skape en lun , trygg og rolig atmosfære. At vi har utvidet kristen formålsparagraf , betyr for oss at vi legger vekt på medmenneskelighet og omsorg i hverdagen .

Foto Einar Elton

Leiken er en viktig del av barnas hverdag , både ute og inne . Vi varierer mellom fri lek på barnas premisser , leik med deltakende voksne og aktiviteter styrt av voksne.

Vår beliggenhet gir gode muligheter for opplevelser utenfor barnehagen . Ulike kulturarrangement er vi flittige brukere av. I tillegg er vi flinke til å bruke nærmiljøet som arena for utflukter i små og store grupper. Vi tar med oss barna i Pirbadet i skogen og i fjæra.

Tradisjoner
På Lademoen barnehage har vi mange tradisjoner. Noen er gamle og noen er nye , men alle er så godt innarbeidet at vi kan kalle det en tradisjon.

Turer Vi bruker b.l.a å dra til Korsvika , Ringvebukta , Estenstadmarka , Voll 4h gård , Dronning Maud-parken og nærmiljøet. Lavvo er med så de minste kan få ” duppen” sin.
Sangsamling Felles samling for alle.
5 årsklubb Eget opplegg for 5 åringene. aktiviteter i og utenfor bhg. De har b.l.a tombola, koker suppe, hundekjøring, lucia tog.
Julemiddag Vi serverer tradisjonell julemiddag til små og store.
Julefrokost Vi inviterer foreldre på frokost i bhg på lucia dagen. 5 åringene går lucia og skaper en trivelig stemning. Trekning av arbeidsutvalgets julelotteri.
Julebudskapet Vi legger stor vekt på formidling av julebudskapet både til små og store barn. Vi avslutter med Julevandring i Lademoen kirke.
Ski / akedag Hele barnehagen drar på tur ut i marka , noen på ski og noen på akebrett.
17. mai feiring Vi markerer 17. mai den 16. mai. Vi går i tog med fanen vår og har leker / aktiviteter på bhg etterpå.
Påskefeiring Vi formidler påskebudskapet og har besøk av prest fra Lademoen kirke. Påskefrokost for foreldre før påske.

 

 

Sangsamling. Foto Einar Elton

Avdelinger
Lademoen har 4 avdelinger . Revehiet og Bikuben tar imot barn fra 1 – 3 år. Harestua og Maurtua tar imot barn fra 3-6 år. Vi har åpent fra 07.15 -16.30

Ansatte
Alle avdelinger har en grunnbemanning på 300%. Vi har en ped.leder og to assistenter på hver avdeling. Mange av våre assitenter er barne og ungdomsarbeidere. Ved behov har barnehagen ansatte i tillegg som har ansvar for gruppestøtte og spesialpedagogisk arbeid. Styrer er ansatt i 100% stillig.

Foto Einar Elton

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS