Login

 

ÅRSPLAN FOR LADEMOEN BARNEHAGE

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplanen

Årsplanen skal:

I TA deler vi årsplanen i to deler:

En generell del som bygger på strategiplan for TA og gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene. Les mer

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold. Denne konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnhageår. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Planen godkjennes av barnhagens samarbeidsutvalg. Årsplan 2018-19

Tidligere årsplaner

Årsplan 2017-18

Årsplan 2016-17

Trykk her for å laste ned årshjul!

Årsplan 2015-16

Årsplan 2014-15

Årsplan 2013-14

Årsplan 2012-13

Årsplan 2011-12

Årsplan 2010 -11

Årsplan 2009-10

Langtidsplan 2007-10

Årsplan 2008-09

Årsplan 2007-08

Foto Einar Elton

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS