Login

OM BARNEHAGEN

Barnehagen Dronning Mauds Minne er en privat barnehage som ble bygd og startet opp i 1982. De første 14 årene hadde barnehagen felles eier med Dronning Mauds Minne, høyskole for førskolelærerutdanning (DMMH). Fra 1996 tok Trondhjems Asylselskap (TA) over som eier. TA startet i 1837 landets første barnehage, som nå heter Midtbyen barnehage og driver i dag 7 barnehager i Trondheim, som alle har et nært samarbeid både med Trondheim kommune og DMMH. Barnehagen ble fullt rehabilitert i 2005.

Avdelingene Myrull og Moselyng er begge fra høsten 2011 tilrettelagt for barn fra 0-3 år. Personalet på disse to avdelingene vektlegger særlig å være nære og tilgjengelige voksne som ser og samhandler med barna etter deres behov. De voksne skal være en trygg base slik at de yngste barna som begynner, raskt kan fortsette videre i læringsprosesen i barnehagen. Det er fokus på å være her og nå i barnas utforskning, med oppmuntring, veiledning og det å utvide forståelsen av verden omkring oss. Musikalske aktiviteter er daglige gleder på Myrull og Moselyng. Når barna fyller 2-3 år overføres de til en av avdelingene for store barn.

Avdelingene Reinrosa og Rødsildre har barn fra 2-6 år, med ca 19 plasser på hver avdeling. Vi følger fast dagsrytme, men er fleksible i forhold til den for å kunne være til stede i barnas opplevelser og møte barna der de er.

For å ivareta lek og læring med barn på samme alder, deles alle barna inn i grupper. Førskolebarna går i Moskusklubben, de yngre i Fjellrev-, Snømus- eller Lemenklubben.

Foto Einar Elton

 

Foto Einar Elton

ÅPNINGSTIDER

Alle fire avdelinger er åpen alle hverdager fra kl. 7.30 – 16.30.

PERSONALET

Barnehagen har 16 faste medarbeidere med god faglig kompetanse og lang erfaring. Dyktige faste vikarer tas inn ved fravær. Studenter og andre har praksis i barnehagen i løpet av året. Det arbeider en spesialpedagog på barnehagen som har ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet for barn med tilrettelagt tilbud.

                  

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS