Login

Våre pedagogiske satsningsområder:

Grønt Flagg

Barnehagen mottok Grønt Flagg miljøsertifisering første gang i 2004. Siden har vi hvert år søkt om resertifisering gjennom nye prosjekt. Hovedmålsettingen er å styrke barn og voksns miljøforståelse og lære barna å ta vare på hverandre og livet omkring oss. For 2011/12 hadde vi to prosjekter: Skilek og Utforskertrang.

KKK - Kunst, kultur og kreativitet

Dette er en felles satsning for barnehagene i TA, der vi jobber med skapende aktiviteter gjennom sang, musikk, drama og fortelling.

Prosjektet "De yngste barna"

Her samarbeider vi også med TA barnehagene for å utforme og gjennomføre rutiner for å kvalitetssikre samspill og omsorg i hverdagen til de yngste barna.

Prosjektet "Tidlig innsats - TI-Kvello"

Vi fortsetter samarbeidet med Barne- og familietjenesten for å implementere en praksis som sikrer at alle barn får riktig og god støtte tidlig.

 

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS