Login

 

ÅRSPLAN

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner,

jfr. Lov om barnehage og Rammeplanen.

Årsplanen skal:

- sikre sammenheng i barns læring og opplevelse i barnehage

- være et arbeidsredskap for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning

- være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet barnehagen

- være grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen

- gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune   og andre samarbeidspartnere

 

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 

I Trondhjems Asylselskap deler vi årsplanen i to deler:

  

En generell del som bygger på strategiplan for Trondhjems Asylselskap og som gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene for perioden 2018-22. Les mer

 

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold. Denne konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnehageår. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Årsplan 2019-20 

 

Tidligere årsplaner

 

Årsplan 2018 - 19

 

Årsplan 2017 - 18

 

Årsplan 2016 - 17

 

Årsplan 2015 - 16

 

Årsplan 2014 - 14

 

Årsplan 2013-14

 

Årsplan 2012-13

 

Årsplan 2011-12 

 

Årsplan 2010 -11

Årsplan 2009-10

Årsplan 2008-09

 

Foto Einar Elton

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS