Login

 

 

ÅRSPLAN

 Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner,

 jfr. Lov om barnehage og Rammeplanen.

 Årsplanen skal:

 - sikre sammenheng i barns læring og opplevelse i barnehage

 - være et arbeidsredskap for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning

 - være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet barnehagen

 - være grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen

 - gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune   og andre samarbeidspartnere

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

I Trondhjems Asylselskap deler vi årsplanen i to deler:

En generell del som bygger på strategiplan for Trondhjems Asylselskap og som gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene for perioden 2014 – 18. Her kan du lese planen

En spesiell del for hvert enkelt barnehageår

Årsplan for barnehageåret 2018 - 2019

Tidligere årsplaner

Årsplan for barnehageåret 2017-2018

Årsplan for barnehageåret 2016-2017

Årsplan for barnehageåret 2015-2016

Årsplan for barnehageåret 2014-2015

Årsplan for barnehageåret 2013-2014

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS