Login

Vi bruker MyKID som kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. Foreldre oppdateres gjennom fellesmeldinger, bilder og direktemeldinger. Her finnes en månedsoversikt på avdelingenes aktiviteter. Portalen er kun for foreldre og er en app på mobil og innlogging på nettside.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS