Login

Gode hverdagsmøter


Vi legger stor vekt på at hverdagen skal preges av gode møter. Gode møter barna i mellom, mellom barna og de som jobber i barnehagen, mellom personalet og foreldrene og personalet i mellom. Målet vårt er at barna skal bli sett, lyttet til, respektert og selv være med å utforme og påvirke sin hverdag i barnehagen. At et barn blir møtt på en god måte mener vi er avgjørende for at det skal utvikle evne til å sette seg inn iandres situasjon, og å utvikle empati. Alle barna i barnehagen får i oppstarten sin faste kontaktperson blant personalet. Dette skal skape trygghet og sikre at hvert barn blir sett, satt pris på og får bidra med sitt. Kontaktpersonen går aktivt inn for å bli kjent med barnet og har hovedansvar for kontakten med barnets foreldre.

                

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS