Login

Barnehagen flytter fra Klostergt.29 til Strindvegen 18 fra 01.08.2019

 

 

 Vi gleder oss til å flytte til lyse og fine lokaler

Tradisjoner

Vi har mange hyggelige tradisjoner i barnehagen vår. Vi ser at barna har forventninger til og liker at ting gjentas. Blant tradisjonene kan vi nevne; bursdagsfeiring, uten kake og is, men en dag hvor barnet virkelig er i fokus. Vi har god kontakt med nærkirka vår, Nidarosdomen. Her er vi på adventsamling i desember, og vi er aktive deltakere på den store barnehagegudstjenesten for alle barnehagebarna i byen hvert år i april.  Vi drar på tur, vi benytter ulike tilbud som bibliotek, teater, konserter etc. God tilgang til - og gratis -kollektivtransport gjør at Bymarka og fjæra på Lade er lett tilgjengelig. Femåringene har et eget tilbud i femårsklubben/førskolegruppa. De samles en gang hver uke til eget opplegg i barnehagen eller turer i marka og i nærmiljøet. Dette er populært! Både barn og ansatte synes det er stas å invitere foreldre, søsken og besteforeldre til ulike arrangement i barnehagen. Solsikkefest om høsten,  juleverksted i desember og foreldrekaffe flere ganger i løpet av våren er noe vi gleder oss til! Foreldrerådets arbeidsutvalg står også for flere arrangementer igjennom året som f.eks dugnad og sommerfest i juni.


 

Avdelingene
Barnehagen består av fire avdelinger fordelt på de to husene, en småbarnsavdeling med 11 barn i alderen 0-3 år og en storbarnsavdeling med ca 20 barn i alderen 3-5 år på begge hus.  Dagen er organisert litt ulikt på avdelingene, ut fra ulike behov hos barna. Barna er ofte sammen på tvers av avdelinger både ute og inne. Noen blir raskt kjent med barn og voksne på den andre avdelingen, mens andre synes det er tryggest å være i nærheten av ”sine” voksne på sin avdeling.

Ferie og planleggingsdager 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sommerferie: uke 28, 29 og 30

Planleggingsdager:

25. januar, 21. juni, 16. august, 10. og 11. oktober.

Ansatte
Barnehagen har i alt 17 ansatte. Barnehagen har barnehagelærere (pedagogiske ledere) på hver avdeling, i tillegg assistenter/fagarbeidere og spesialpedagogisk personale. De ansatte har god faglig kompetanse, vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og bistår gjerne foreldre i spørsmål som angår barna og barnehagen.

Barnehagenes åpningstid er 07.15 - 16.30

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS