Login

SØKE PLASS

Trondheim kommune har innført samordnet opptak for alle barnehagene. Søknad skjer via komunens hjemmsider: https://trondheim.kommune.no/barnehage/

Om opptaket i barnehagen:

Søknadsfristen for overflyttingsopptak er 1.februar hvert år. Det gjelder kun de som allerede hadde plass i barnehage pr. 1 februar.

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars hvert år.

Hovedopptaket til ledige barnehageplasser skjer i løpet av våren, men ledige plasser fylles også opp gjennom året, det såkalte suppleringsopptaket. Barnehagesøknaden gjelder kun det kalenderåret man søker.

Lurer du på noe, ring styrer Lillian Reberg, 917 55 060 eller daglig leder i Trondhjems Asylselskap, Bente Elton Jacobsen. 984 34 634

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS