Login

74ÅRSPLAN FOR BYÅSEN KIRKES BARNEHAGE

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplanen

Årsplanen skal:

I TA deler vi årsplanen i to deler:

En generell del som bygger på strategiplan for TA og gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene i perioden 2014-18. Les mer

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold. Denne konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnhageår. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Planen godkjennes av barnhagens samarbeidsutvalg.

Barnehagen er åpen hele året, med unntak av julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Barnehagen har fem planleggingsdager i året: Høst 2017: 18.august, 12. og 13.oktober. Vår 2018: 26.januar og 22.juni

Tidligere årsplaner

Årsplan 2016-17

Årsplan 2015 - 16

Årsplan 2013 - 14

Årsplan 2012 - 13

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS