Login

ÅRSPLAN FOR BYÅSEN KIRKES BARNEHAGE

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplanen

Årsplanen skal:

I TA deler vi årsplanen i to deler:

En generell del som bygger på strategiplan for TA og gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene i perioden 2018-22. Les mer

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold. Denne konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnhageår. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Planen godkjennes av barnhagens samarbeidsutvalg. Les mer

Barnehagen har stengt fem planleggingsdager i året, julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og i uke 28 og 29

Planleggingsdager høst 2019: 16. august, 10. og 11. oktober. Vår 2020: 24. januar og 19. juni

Tidligere årsplaner

Årsplan 2016-17

Årsplan 2015 - 16

Årsplan 2013 - 14

Årsplan 2012 - 13

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS