Login

ÅRSPLAN FOR BYÅSEN KIRKES BARNEHAGE

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplanen

Årsplanen skal:

I TA deler vi årsplanen i to deler:

En generell del som bygger på strategiplan for TA og gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene i perioden 2014-18. Les mer

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold. Denne konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnhageår. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Planen godkjennes av barnhagens samarbeidsutvalg.

Barnehagen har stengt fem planleggingsdager i året, julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og i uke 28 og 29

Planleggingsdager høst 2018: 17. august, 11. og 12. oktober.                       Vår 2019: 25. januar og 21. juni

Tidligere årsplaner

Årsplan 2016-17

Årsplan 2015 - 16

Årsplan 2013 - 14

Årsplan 2012 - 13

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS