Login

Berg barnehage er sertifisert med grønt flagg og har over flere år hatt bred satsing på å skape gode vilkår for vekst og blomstring i barnehagen. Vi har hatt prosjekter der vi har opparbeidet dyrking av grønnsaker, bær og blomster. Vi har også hatt fokus på resirkulering av avfallet vi sorterer. Hva skjer med melkekartongene og hva kan vi bruke en tom blikkboks og et glass til? Se årsplan for årets satsingsområde.

Vi har en lang tradisjon med å klekke kyllinger på våren, og vi har fuglekasser med kamera ute, slik at vi kan følge nøye med utvikling fra egg til flyvedyktig fugl. Dette fikk vi Grønn barnebys miljøpris for i 2008, og pengene ble øremerket et hønsehus prosjekt i Sør Afrika, gjennom Zulufadder prosjektet der.

Her kan du lese mer om Grønn barneby, og Zulufadder.

Grønn barneby sin nye nettside kan du se her!

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS