Login

 

Berg barnehage, et godt sted å være et godt sted og lære!

Alle mennesker er i besittelse av alle intelligenser. Hos det enkelte mennesket er noen intelligenser sterke og andre ikke så fremtredende. Det betyr at vi alle er intelligente med hver våre styrkeområder. Dette kan også kalles talenter.

Her kan du se vår flotte og informative film om MI i Berg barnehage!

Som dere kan se av filmen, har vi fokus på barnas sterke sider, deres talenter, og gjennom dem trekker vi inn og arbeider med de kompetanseområdene barnet ikke er så sterke på. Vi tilstreber at barna i Berg barnehage skal få allsidige utfordringer, og få drive mest med det de liker og føler at de mestrer når de får muligheten til medvirkning.

De 8 intelligensene er:

Alle de 8 intelligensene kan plasseres under de ulike fagområdene i rammeplanen, slik blir det tydelig at vi hver dag, hver uke og hver måned gjennom hele året jobber med de ulike intelligensene og fagområdene.

Vi har valgtimer på storbarnsavdelingene, der personalet setter opp aktiviteter barna kan velge mellom med utgangspunkt i aktuelle tema, de ulike intelligensene og barnas interesser.

Eksempel på valg:                                                                      

Det kan være individuelle prosjekt eller fellesprosjekt i disse valgene.

Forming:                                                                            

Aktiviteter man for eksempel kan velge: male,tegne, skrive, plastelina, klippe/lime, bygge blant annet. Intelligenser som styrkes: personlig, romlig/visuell, logisk/matematisk, sosial, språklig.

Utelek:                                                                             

Aktiviteter man for eksempel kan velge: sykle, sandkasselek, aking, ski, snømannlaging, vannlek, ball-lek, regel-lek, sanglek, tur utenfor bhg,s område.

Intelligenser som styrkes: kroppslig/kinestetisk, sosial, personlig, naturalistisk, språklig, logisk/matematisk, musikalsk.

Vi har også ukas hjertevenn, der vi har fokus på det enkelte barn og det akkurat dette barnet er god på. Barnet sitter på Hjertestolen under samling, alle barna fortelle hva de synes barnet er god på og personalet skriver det ned. Dette blir hengt opp sammen med et bilde slik at alle kan se det. Hjertevennen fungerer som en liten medhjelper hele uka under samlingene og kan også få andre oppgaver.

Intelligenser som styrkes: personlig, sosial, språklig.

Vil du vite mer om Howard Gardner og MI trykk her.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS