Login

OM BARNEHAGEN

Barnehagen er en privat barnehage, eid av Trondhjems Asylselskap (TA) og medlem i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Foto: Einar Elton

Avdelingene, åpningstider og feriestenging
Barnehagen har nå tre avdelinger, som holder til i separate hus. Hagen (2-6) og Parken(1-2)  ligger i Øvre Bergsvingen 19, mens Frydenberg (2-6) ligger i Frydenbergveien 23.

Åpningstiden er fra 7.30 til 16.30 på alle avdelingene.

Vi holder stengt jul, påske og 3 uker i juli.

Vi har 5 planleggingsdager i året, det er ikke alltid de følger Trondheim kommune sine planleggingsdager.

 

 Avdeling Hagen. Foto Einar Elton Avdeling Parken. Foto Einar Elton

 

 Avdeling Frydenberg:

          

 Ansatte
Barnehagen har p.t 18 ansatte, herav 10 førskolelærere, 5 barne og ungdomsarbeidere/assistenter, styrer, og egen kokk. Vi har flere førskolelærere enn det som har vært vanlig for barnehagene i byen. Dette er noe vi har prioritert lenge for å styrke det faglige innholdet og øke kompetansen ved barnehagen. Barnehagen er øvingsbarnehage for førskolelærerutdanningen ved Dronning Mauds Minne, og tar i mot studenter derfra. Vi har i perioder tilknyttet spesielpedagog, og er praksisbarnehage for andre instanser og skoler.

Tradisjoner
Barnehagen har etter 50 års drift, mange tradisjoner som vi ønsker å holde i hevd, og nye kommer stadig til.
Fastelaven og karneval feires med ”dypdykk” i vår innholdsrike kasse med karnevalsutstyr, noe ungene nyter til fulle! Her har vi alt som trengs til alle!
Gammelbarnsfest arrangerer skoleklubben hver høst og inviterer hit alle som sluttet året før, og gjensynsgleden er alltid stor!
Besteforeldrekaffe med kirkebesøk har vi også, og resten av året arrangeres store og små begivenheter med ulike aktiviteter alt ut fra tema vi til en hver tid jobber med. På ulike måter i forbindelse med FN dagen, samler vi inn penger til Zulufadder, et prosjekt Afrika i regi av Mari Maurstad som jobber for at barn som har mistet foreldrene sine i HIV/Aids skal få mulighet til skolegang og en bedre barndom.

Skoleklubben
Skoleklubben er et tilbud til den eldste aldersgruppa i barnehagen. Det utarbeides egen plan for arbeidet i skoleklubben.
Her legger vi vekt  på å bevisstgjøre barna i forhold til skriftspråket. De får utfordringer knyttet til fysikk og matematikk, og de lærer enkle trafikkregler. Det sosiale fellesskapet er en viktig del, og vi avslutter med overnattingstur til Mjuklia leirskole. Før sommeren drar vi på besøk til skolene barna skal begynne på.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS