Login

ÅRSPLAN

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplanen.

Årsplanen skal:

I TA deler vi årsplanen i to deler:

 En generell del som bygger på strategiplan for TA og som gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene fra 2015 til ny plan foreligger.

Generell årsplan finner du her. 

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold. Denne konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnhageår. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Planen godkjennes av barnhagens samarbeidsutvalg.

 Ny spesiell plan er under utarbeidelse.

Vi er mye ute, både på vår egen lekeplass og på tur i nærområdet!

 

 

Vannlek i godværet!

 

Nesten jungel!

 

  

Matpause ved fjorden

Ut i det grønne!

Godt med noe varmt i koppen!

 

Gode venner på tur

For oss er det viktig at alle har mulighet til å bære sin egen sekk, derfor får alle barn i Berg barnehage en egen ergonomisk utformet og tilpasset tursekk som de beholder når de slutter.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS