Login

SØKE PLASS

Berg barnehage har tre avdelinger, en småbarnsavdeling for de aller yngste barna, og to storbarnsavdelinger.

Overflytting til storbarn vil variere noe ut i fra enkeltbarnets behov, barnegruppas sammensetning og alder.

Overflytting til storbarn vil også kunne skje mellom adressene, dette ut fra gruppenes sammensetning og helheten i barnehagen. 

 

Om opptaket i barnehagen: 

Søknadsfristen for overflyttingsopptaket er 1.februar hvert år. Det gjelder kun de som allerede har plass i barnehage pr. 1 februar.

Søknadsfristen for det vanlige opptaket er 1.mars hvert år.

Hovedopptaket til ledige barnehageplasser skjer i løpet av våren, men ledige plasser fylles også opp gjennom året, det såkalte suppleringsopptaket. Barnehagesøknaden gjelder kun det kalenderåret man søker.

Lurer du på noe, ring styrer Lisbeth Juul Helliksen på telefon 954 51 039.  

Se også Trondheim kommunes sider for mer info om opptaket. Barnehageplass søkes gjennom Trondheim kommunes hjemmesider: https://trondheim.kommune.no/barnehage/ 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS