Login

 

Vi har ledig en fast 100% stilling som assistent i barnehagens familiebarnehageavdeling, Presekragene, fra 01.01.19

Prestekragene har for tiden 24 barn fordelt på seks grupper og ledes av pedagogisk leder som har det daglige veiledningsansvaret for assistentene. 

Tilbudet til barna er i assistentenes eget hjem, som må godkjennes for denne type drift av Miljørettet helsesvern. Hjemmet bør ligge i gangavstand til hovedbarnehagen i Nedre Alle 11.

I hjemmet har assistenten det daglige ansvar for en gruppe med fire barn i alderen 1-3 år. Hverdagene i hjemmet organiseres som ordinære barnehagedager og følger de pedagogiske retningslinjer og tema som resten av barnehagen. De ansatte er fullverdige medlemmer av personalgruppa og deltar i faglig utviklingsarbeid, personalmøter og månedlige avdelingsmøter, ledet av pedagogisk leder.

Prestekragene har også egne lokaler i hovedbarnehagen, hvor to assistenter møtes med sine barnegrupper annenhver uke, for å ha en barnehagedag sammen med pedagogisk leder. Lokalene brukes også når assistenten har ferie, avspasering eller er syk. Avdelinga har fast ansatt vikar som kjenner barna og har ansvaret for dem når assistenten er fraværende. 

Det gis kost og slitasjetillegg på 1000 kroner per måned per barn for å kompensere for utgifter ved å drive i eget hjem. Beløpet er skattefritt. 

 

For alle stillinger gjelder

Lønn etter PBL tariff og gode pensjonsvilkår i Storebrand. 

Vi ønsker oss medarbeidere med faglig engasjement og ansvarsfølelse, folk med evne til å jobbe målrettet og selvstendig, som ønsker å være med på å bygge gode team på avdelingene, og på å bli bedre i fellesskap sammen med oss alle på Bakklandet barnehage.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS