Login

Vi har to ledige svangerskapsvikariat på Marikåpene, 3-6 årsavdeling:

100% stilling som spesialpedagog, fra 7.12.18 - 13.09.19

100% stilling som barnehagelærer, fra 15.01.19

For stilinga som spesialpedagog er det ønskelig med kompetanse og erfaring for arbeid med barn med sosialspekter- og autismespekter vansker

Vi har for tiden 75 barn og 23 ansatte.

Personalgruppa har vært stabil over tid og sammen har vi utviklet et miljø preget av fart og humør, med interesse for faglig utvikling, der vi støtter hverandre for å gjøre en god jobb.

Vi har for tiden tre spesialpedagoger med god og allisidig kompetanse, noe som er med på å utvikle det faglige miljøet.

 

Vi har også ledig en fast 100% stilling som assistent i barnehagens familiebarnehageavdeling, Presekragene, fra 01.01.19

Prestekragene har for tiden 24 barn fordelt på seks grupper og ledes av pedagogisk leder som har det daglige veiledningsansvaret for assistentene. 

Tilbudet til barna er i assistentenes eget hjem, som må godkjennes for denne type drift av Miljørettet helsesvern. Hjemmet bør ligge i gangavstand til hovedbarnehagen i Nedre Alle 11.

I hjemmet har assistenten det daglige ansvar for en gruppe med fire barn i alderen 1-3 år. Hverdagene i hjemmet organiseres som ordinære barnehagedager og følger de pedagogiske retningslinjer og tema som resten av barnehagen. De ansatte er fullverdige medlemmer av personalgruppa og deltar i faglig utviklingsarbeid, personalmøter og månedlige avdelingsmøter, ledet av pedagogisk leder.

Prestekragene har også egne lokaler i hovedbarnehagen, hvor to assistenter møtes med sine barnegrupper annenhver uke, for å ha en barnehagedag sammen med pedagogisk leder. Lokalene brukes også når assistenten har ferie, avspasering eller er syk. Avdelinga har fast ansatt vikar som kjenner barna og har ansvaret for dem når assistenten er fraværende. 

Det gis kost og slitasjetillegg på 1000 kroner per måned per barn for å kompensere for utgifter ved å drive i eget hjem. Beløpet er skattefritt. 

 

For alle stillingene gjelder

Lønn etter PBL tariff og gode pensjonsvilkår i Storebrand. 

Vi ønsker oss medarbeidere med faglig engasjement og ansvarsfølelse, folk med evne til å jobbe målrettet og selvstendig, som ønsker å være med på å bygge gode team på avdelingene, og på å bli bedre i fellesskap sammen med oss alle på Bakklandet barnehage.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS