Login

LITT OM BAKKLANDET BARNEHAGE

Vår "plattform". Les her

De fleste av personalet på Bakklandet har vært her lenge og vi har – tror vi – utviklet oss faglig og menneskelig i arbeidsfellesskapet. Vi vet at vi har en jobb som krever at vi stadig er i utvikling og stiller spørsmål ved det vi gjør. Vi lever med vissheten om at ”veien blir til mens vi går” og at vi hele tiden må gjøre bevisste veivalg.
Har dagene våre en riktig balanse mellom aktivitet, ro og avspenning? Får barna nok og riktig mat i hyggelige tilrettelagte måltider? Gir vi barna kunnskap og ferdigheter som står i forhold til alder og modning? Er vi dyktig nok til å se individet i gruppa og samtidig lære barna noe om samhold, vennskap og fellesskap? Gir vi tid og rom nok for fri lek?
Slik reflekterer vi. Hele tiden med det for øye å gi barna en best mulig hverdag sammen med oss.
En konsekvens av våre refleksjoner er at vi de siste årene har utviklet nye og bedre måter å organisere barnehagedagen på, det viktige, grunnleggende prinsipp er at ”alle behøver ikke å gjøre alt, eller det samme hele tiden”.
Dagen på Bakklandet er derfor nå organisert slik at så og si alt vi foretar oss foregår i små grupper. For eksempel spiser vi på små bord på flere rom, vi hviler/sover på flere rom i mindre grupper, vi har gruppevise samlingstunder, alle er ikke ute eller inne samtidig og vi går på turer i små grupper.
Denne måten å organisere dagen på skaper ro og oversikt for både barn og voksne. Det blir mindre uro og støy for både liten og stor, samtidig gir det gode muligheter for utfoldelse og høylytt lek uten å bli avbrutt eller hysjet på fordi man forstyrrer andre. Sist, men ikke minst; denne måten å organisere dagen på gir det enkelte barn mulighet til god og nær kontakt med den enkelte voksne.

Det første møte og andre møter
Vi er opptatt av at dere som har med barnehagen å gjøre får gode ”første møter”. Det er viktig med et vennlig og informativt svar i telefonen, og at dere får god og tilstrekkelig informasjon når dere søker barnehageplass.

Det aller viktigste er likevel at nye foreldre og barn får et godt og tillitsvekkende møte med oss og en god start i barnehagen. Når vi blir bedre kjent med hverandre og hverdagen kommer, legger vi stor vekt på det daglige møte mellom barn, personalet og foreldre. Det dette møtet gir av gode og nyttige samtaler er minst like viktig som de planlagte foreldresamtalene.

Mat, matglede og det gode måltid
Vi har de siste årene fått ny kunnskap og økt bevissthet om vårt ansvar for å gi små barn som er i fysisk vekst og utvikling og motorisk aktive, riktig ernæring og nok mat i løpet av barnehagedagen. Mat, matglede og det gode måltid har derfor fått en naturlig og sentral plass på Bakklandet barnehage. Både barn og voksne nyter daglig den smakfulle, sunne og næringsrike maten Marita tryller frem på kjøkkenet. Barna stikker stadig hodet inn gjennom kjøkkendøra, med spørsmålet: ”ka ska vi ha te mat i dag Marita?” Mest fornøyd blir den som spør dersom svaret er at: ” i dag er det varm mat”. Noe vi har tre dager i uken. Måltidet foregår i en atmosfære av ro og hygge hvor det er god tid til ”den gode samtalen”, til å smake, lukte og fremfor alt spise seg gode og mette.

Adressa 27.11.2004 Sukkerfrie barn knasker gulrøtter. Les her

Barn og mat. Artikkel om Bursdagsfeiring uten sukker i bl.a. Bakklandet barnehage: Les her

Kosthold i barnhagen. Erfaringer fra Bakklandet Barnehage ved lege Charlotte Bjørk Ingul. Les her

Økologisk mat i barnehagen -en veileder til matglede. Side 19 i veilederen handler om Bakklandet barnehage Les her

Lek og vennskap
For oss er leken det sentrale i barndommen og barnehagelivet, derfor er vi opptatt av å gi leken tid, rom og muligheter. Gjennom leken oppstår vennskap. Ofte ser vi vennskap oppstå mellom ett/ toåringer allerede i løpet av det første året i barnehagen. Vennskap som blir spesielt sterke og ofte viser seg å vare langt inn i skolealder. Mange erfaringer med sterke og kjærlige følelser mellom barn i førskolealder, har lært oss at vennskap mellom barn skal vi ha respekt for og ta vare på.

”Vi har en liten søster, vi har en liten bror”
Slik begynner Inger Hagerups nydelige dikt. Et dikt som handler om de barna som ikke har samme utgangspunkt – ”samme håndbagasje” som alle andre ved fødselen. Her på Bakklandet jobber vi mye med at disse barna, ut fra sine muligheter, skal ha et likeverdig tilbud med andre barn. Vi er opptatt av at barn og deres foreldre, som trenger ekstra hjelp og støtte, skal ha det bra her hos oss.

Fortryllede øyeblikk og magiske hendelser
Skal vi ha frodige og spennende hverdager, må det være tid og rom for undring, moro og tull og tøys. Ikke alt skal eller kan forklares, enten det gjelder eksistensielle spørsmål om liv og død eller uforklarlige magiske hendelser. Derfor opplever vi også fortryllede øyeblikk. Øyeblikk med en blanding av gys og fryd, - for eksempel når femåringene i desember lister seg inn på det kalde mørke loftet. Det er nemlig her Nisse-nils bor, - vi har nesten sett han! Der, - i skjæret fra et enslig talglys, kan barna selv se, - det magiske har skjedd, grøten vi satte frem til Nisse-nils for litt siden er spist opp.!

Tilbudet til de minste
De minste barna, de under tre år, går på ”Prestekragene” – familiebarnehageavdelingen. Et tilbud som er spesielt godt egnet til å gi den individuelle og fleksible oppfølgingen små barn trenger. Her får ett- og toåringene – fire i tallet og med en assistent – sitt tilbud i assistentens private hjem.

Liten og ny barnehagen

I Bakklandet barnehage har vi fokus på at både barn og foreldre får en god tilvenningstid, og spesielt viktig for oss er barnets behov for trygg tilknytning. I tillegg til tilknytning til mor og far, som er de viktigste omsorgspersonene, gjelder dette også personalet, barnets sekundære omsorgspersoner. Vi vektlegger god kommunikasjon mellom foreldre og personalet, noe som er særlig viktig i tilvenningstiden, slik at barnets individuelle signaler blir lest og forstått av begge parter. For å få enda mer kunnskap om hvordan en god tilvenningsperiode skal være, vil barnehagen i 2019 delta i prosjektet Liten og ny i barnehagen i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og NTNU. Mer info vil komme.

 

Dagbladet 17.02.2012. "Slik får ettåringen det bra i barnehagen" med bl.a. eksempler fra Bakklandet barnehage Les her.

Barnehage.no -august 2014 Det første året, i Bakklandet barnehage Les her

Vg.no 1. september 2014 Slik får Kristina en trygg start i barnehagen (fra Bakklandet barnehage). Les her

Vg.no 1. september 2014. Mener foreldrene bør være lenger med ettåringene i barnehagen (fra Bakklandet barnehage). Les her

Om å ta farvel
Å si farvel er aldri helt lett verken for oss voksne eller barna. Første gang det skjer i løpet av de årene vi er sammen er det året barnet fyller tre. Da må han eller hun forlate den lille trygge gruppen hos assistenten sin for å begynne på ”storavdeling”. Etter en del bevisst jobbing tror vi denne overgangen forløper naturlig og udramatisk for både barn og foreldre. Den siste gangen er det på ”alvor”. Det er når seksåringene skal forlate oss. De har vokst og blitt store det siste året i barnehagen. I ”førskoleklubben” har de snakket en del om skolestarten og om det å forlate oss. De både gleder og gruer seg! Det de helt sikkert vet – som alle barn som slutter her – er at de vil bli savnet, at døren alltid står åpen og at de er velkomne på besøk.

Tradisjoner
Det er egen ”førskoleklubb” for fem/seksåringene i barnehagen. Det er møter/turer for klubben en gang i uken fra september til juni måned (se egne planer)

Vi har felles sangstund en gang i måneden. Da samles barn og ansatte til 45 minutters allsang.

Det er foreldrekaffe på Leirfivlene og Marikåpene hver tredje torsdag.

Felles akedag arrangeres hvert år i Bymarka kombinert med hundekjøring.

Fastelaven markeres ved at barna plukker og pynter fastelavensris. Vi baker og spiser fastelavensboller i barnehagen.

I slutten av april deltar vi sammen med de andre barnehagene i Trondhjems Asylselskap på den store barnehagegudstjenesten i Nidarosdomen.

17. mai feires (16. mai) med tog i nærmiljøet sammen med Singsaker skole, Singsaker barnehage og Kongsgården barnehage. Vi har korps, faner og flagg. Etterpå er det boller og brus i barnehagen.

Dugnad med personale, barn og foreldre har vi hver vår i mai.

Sommergrillfest i juni: Foreldrene har med pølser og brød til grilling. Vi stiller med saft og kaffe. Barna i barnehagen har sammen med personalet "ansvar" for underholdningen..

Bli-kjent-fest” i august: "Gamle" og "nye" foreldre møtes sammen med personalet for å bli bedre kjent. Foreldrene har med pølser og brød til grilling. Det blir omvisning på barnehagen for de som er interessert.

Luciafeiring: Femåringene går Lucia for barn og voksne i barnehagen og på Bakklandet alders og sykehjem.

Foreldrenes Arbeidsutvalg (AU) arrangerer hvert år julemesse i barnehagen i månedsskifte november desember

Nissefest: Barn og voksne møtes rødkledde i barnehagen til felles nissesangstund. Etterpå er det risengrynsgrøt med mandel, og kanskje kommer nissen? Hvert år samles barn, voksne og de foreldrene som har mulighet til det, til førjulsgudstjeneste i Bakke kirke.

Når det gjelder tildspunkt for disse og andre arrangementer i barnehagen, se Årskalender i årsplanene.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS