Login

BARNEHAGENS PLANARBEID

Styrer har i samarbeid med personalet ansvar for at det utarbeides årsplan for barnehagen. Pedagogisk leder har ansvar for at det utarbeides planer ut fra prioriterte arbeidsområder, temaplaner og månedsplaner. Her beskrives virksomheten på avdelingen detaljert, og også hvordan hver avdeling forholder seg til Rammeplanen, enhetens mål og satsingsområder i årsplanen. Vurdering av arbeidet som for eksempel beskrives i temaplaner og månedsplaner, foretas jevnlig, og leveres til foreldre/foresatte.

Det spesialpedagogiske personalet utarbeider egne planer og rapporter for de barna som de arbeider med.

ÅRSPLAN

Årsplan er et dokument som alle barnehagene skal utarbeide og som har flere funksjoner, jfr. Lov om barnehager og Rammeplanen.

Årsplanen skal:

I Trondhjems Asylselskap deler vi årsplanen i to deler:

En generell del som bygger på strategiplan for TA og gir overordnede, felles føringer for alle barnehagene i perioden 2014-18. Les mer

En spesiell del som gjelder den enkelte barnehages faglige, pedagogiske innhold. Denne konkretiserer hvordan barnehagen, ut fra generell del, vil jobbe inneværende barnhageår. Styrer / daglig leder i barnehagen har det faglige ansvar for årsplanens innhold. Planen godkjennes av barnhagens samarbeidsutvalg.

Årsplaner - spesiell del:

Bakklandet årsplan 18-19

Bakklandet årsplan 17-18

Bakklandet årsplan 16 - 17

Bakklandet årsplan 15 - 16

Bakklandet årsplan 14 - 15

Bakklandet årsplan 13 - 14

Bakklandet årsplan 12 - 13

Bakklandet årsplan 11 - 12

Bakklandet årsplan 10 - 11

Bakklandet årsplan 09-10

Bakklandet årsplan 08-09 

Bakklandet langtidsplan 07-10     

 

 

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS