Login

SØKE PLASS

I tillegg til å være en helt vanlig barnehage, er vi også en barnehage med kompetanse på:

-Barn som strever sosialt i forhold til andre barn (sosialspektervansker)

-Barn med autisme

-Døve barn

Kanskje vi sees til høsten?

Trondheim kommune har innført samordnet opptak for alle barnehagene.

Søknadsfristen er 1.mars hvert år. Hovedopptaket til ledige barnehageplasser skjer i løpet av våren, men ledige plasser fylles selvsagt opp fortløpende gjennom året.

For å søke barnehageplass gå inn på Trondheim kommunes hjemmesider.

Nettstedet er utviklet avInBusiness AS